OPTIMAX Zaprawa tynkarska OZ400

10.49  Worek

Fabrycznie przygotowana drobnoziarnista, cienkowarstwowa zaprawa tynkarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków do tradycyjnego tynkowania i napraw już użytkowanych powierzchni. Do nakładania ręcznego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Produkt
OPTIMAX OZ 400 jest fabrycznie przygotowaną, drobnoziarnistą zaprawą tynkarską z wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody.

– Do wewnątrz i na zewnątrz
– Uniwersalne zastosowanie
– Łatwa obróbka

Zastosowanie
Przyczepność początkowa: ≥0,5 N/mm2
OZ 400 stosuje się jako zaprawę tynkarską do tynkowania renowacyjnego i podstawowego większości typowych podłoży mineralnych.

Obróbka
Zawartość worka rozrobić z ok. 3,0-3,5 l czystej wody za pomocą wolnoobrotowego mieszadła lub betoniarki, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. dwie godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji. Zaprawę należy układać na cegłach kielnią trapezową lub trójkątną. Nanosząc zaprawę należy zwracać uwagę na jej równomierne rozłożenie. Podłoże musi być czyste i wolne od kurzu, resztek produkcyjnych i tłuszczu. Cegły lub wykonane z nich podłoże pod tynk nie mogą być mokre ani zmrożone. OZ 400 należy nakładać w dwóch warstwach za pomocą kielni i po wstępnym wyrównaniu drugiej warstwy zatrzeć ją pacą z gąbki lub styropianu.

Obróbka
Zawartość worka rozrobić z ok. 6 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min należy ponownie krótko zamieszać uzyskana masę. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. dwie godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie z wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji. Zaprawę należy nakładać pacą zębatą o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do gabarytów płytek. Nie należy nakładać kleju na powierzchnię większą niż 1,5 m2. Płytki należy układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia „naskórka”, tzn. przed upływem 20 min. od nałożenia kleju. Ułożoną glazurę lub terakotę docisnąć mocno do podłoża tak, aby cała powierzchnia płytki pokryta była klejem. Spoiny należy oczyścić z resztek kleju zanim ten stwardnieje. Próby usunięcia związanego kleju mogą doprowadzić do uszkodzenia powierzchni glazury. Płytki przyklejone OK 530 po ok. 24 godzinach można spoinować. Pełne obciążanie może nastąpić nie wcześniej niż po 14 dniach.

Temperatura stosowania
Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5 do +25 0C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Uwagi Specjalne
Poza czystą wodą do zaprawy OZ 400 nie wolno dodawać jakichkolwiek innych substancji.

Zużycie
Rozmiar pacy/Zużycie:
4 mm ok. 1,9 kg/m2
6 mm ok. 2,6 kg/m2
8 mm ok. 3,8 kg/m2

Wydajność
Z jednego 25 kg worka OZ 400 po dodaniu odpowiedniej ilości wody, uzyskamy 18 l gotowej do użycia zaprawy.

Składowanie
OZ 400 należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach. Zalecany czas składowania: 12 miesięcy.

Wskazówki bezpieczeństwa
Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg