OPTIMAX Zaprawa posadzkowa OZ410

10.30  Worek

Gotowa, uszlachetniona zaprawa w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą masę o bardzo dobrych parametrach techniczno użytkowych, posiadającą wystarczające parametry dla typowych zastosowań. Zaprawa o uziarnieniu 0-2mm. Do stosowania w zakresie od 30 do 60 mm.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Produkt
OPTIMAX OZ 410 to gotowa, uszlachetniona zaprawa posadzkowa w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą masę o bardzo dobrych parametrach techniczno użytkowych, posiadającą wystarczające parametry dla typowych zastosowań. Zaprawa o uziarnieniu 0-2mm.

– Wysoka wytrzymałość
– Krótki czas wiązania
– Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie
Do wykonywania tradycyjnych posadzek, także ogrzewanych w budynkach nowo wznoszonych oraz remontowanych. Także do naprawiania uszkodzonych posadzek oraz wypełniania ubytków w powierzchniach poziomych. Nadaje się do ogrzewania podłogowego, jako posadzka związana z podłożem oraz jako jastrych „pływający” na warstwie termoizolacji. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Stosowana w celu uzyskania równego, bardzo dobrze chłonnego podłoża pod ceramiczne oraz kamienne okładziny podłogowe w warunkach normalnych obciążeń. Masa przeznaczona jest do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i obiektach użytkowych. Do warstw o grubości od 10 mm do 60mm.
Bardzo dobre układanie i możliwość transportu pompą do posadzek
Krótki czas wiązania
Niewielkie naprężenia skurczowe podczas wiązania
Optymalna wytrzymałość

Obróbka
Ok 2-3 litrów wody wlać do czystego naczynia. Intensywnie mieszając, wsypać zawartość worka (25kg), a następnie wymieszać aż do uzyskania jednorodnej konsystencji, zwracając uwagę, by nie było grudek suchej masy. W przypadku większych powierzchni/ilości należy zastosować betoniarkę lub maszynę mieszająco pompującą do posadzek. Po nałożeniu zaprawy na podłodze należy ją ubić pacą i wyrównać łatą. Po wstępnym związaniu zatrzeć na ostro pacą lub zacieraczką mechaniczną. W przypadku układania na ogrzewaniu podłogowym masę należy rozłożyć najpierw do poziomu górnej powierzchni rur ogrzewania a następnie do wymaganej grubości. Posadzka powinna być tak zaprojektowana, aby grubość warstwy jastrychu nad rurkami ogrzewania podłogowego nie była mniejsza niż 35-40mm. Minimalna grubość warstwy przy zastosowaniu na warstwie termoizolacji to 45mm. W przypadku posadzki związanej z podłożem nie mniej niż 35mm. Nie należy przekraczać warstwy 60mm. W przypadku posadzki na warstwie termoizolacji na ogrzewaniu podłogowym zaleca się użyć siatki zbrojącej z drutu o średnicy 4 mm i oczkach siatki 10×10 cm ułożonej w 1/3 grubości warstwy. Na każdym mm grubości warstwy należy przyjąć 1 dzień schnięcia. Pełną wytrzymałość posadzka uzyskuje po 28 dniach od wylania. Ogrzewanie podłogowe może zostać uruchomione najwcześniej po 21 dniach od wylania posadzki i przez pierwsze trzy dni temp. czynnika nie może przekraczać 21º C, a przez kolejne 4 dni nie powinna być większa niż 30ºC. Przed ułożeniem kolejnych warstw, zwłaszcza zaś materiałów wrażliwych na wilgoć resztkową należy zapoznać się z wymaganiami tychże dotyczącymi wygrzewania i suszenia podkładu, a także jego maksymalnej wilgotności.

Uwaga
Przy przechowywaniu w suchym miejscu, opakowania oryginalne zachowują trwałość przez 12 miesięcy. Napoczęte opakowania szczelnie zamknąć, a ich zawartość szybko zużyć. Najlepsze warunki do obróbki: temperatura powietrza od +18 ºC do +25ºC, temperatura podłoża powyżej 15ºC, wilgotność względna powietrza poniżej 75 %. Niższe temperatury, wyższa wilgotność powietrza i większe grubości warstw opóźniają proces wiązania i schnięcia masy, wydłużając czas potrzebny na osiągnięcie parametrów właściwych do dalszych prac podłogowych. Wysoka temperatura skraca czas obróbki. Świeżo wylaną masę należy chronić przed przeciągami, działaniem słońca i wysokich temperatur.

Zużycie/wydajność
Grubość warstwy i zużycie suchej mieszanki
30 mm – 55 kg/ m2
50 mm – 93 kg/m2

Składowanie
Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy.

Wskazówki bezpieczeństwa
Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg