CAPAROL Masa klejowa szpachlowa biała CT190

37.64  Worek

Sucha zaprawa mineralna przeznaczona do mocowania płyt ocieplających z wełny mineralnej i styropianu oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Produkt
Sucha zaprawa mineralna przeznaczona do mocowania płyt ocieplających z wełny mineralnej i styropianu oraz do wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego.

– Niepalna w obrębie systemu z płytami lub lamelami z wełny mineralnej Capatect MW oraz Capatect System Garażowy
– NRO w obrębie systemu z płytami ocieplającymi ze styropianu: Capatect EPS
– Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa.
– Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej.
– Długi czas gotowości do obróbki.
– Stateczna konsystencja (nie spływa).
– Ekologiczna.
– Optymalny dobór ziarna.
– Spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniającymi.
– Zawiera wyważoną kombinacja wypełniaczy kwarcowych i kalcytowych oraz dodatek czysto mineralnych składników lekkich.
– Zawiera dodatki uszlachetniające w celu zwiększenia hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności do problematycznych podłoży.
– Zbrojona mikro-włóknami PE.
– W wersji białej – na bazie białego cementu lub szarej – tradycyjnej

Zastosowanie
Zaprawa mineralna do mocowania materiałów termoizolacyjnych i wykonywania warstw zbrojonych siatką z włókna szklanego.
Składnik systemów ociepleń posiadających krajowe aprobaty techniczne: Capatect MW i Capatect EPS; Capatect System Garażowy. Także jako szpachla fasadowa do naprawy uszkodzonych lub niepoprawnie optycznie wyglądających wypraw tynkarskich przed nałożeniem nowej, szlachetnej wyprawy wierzchniej.

Składowanie
W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy

Wskazówki bezpieczeństwa
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować odzież ochronną/rękawice ochronne/ochronę oczu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg