TYTAN ABIZOL Masa gruntująca R

127.32 

Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego.

Wyczyść

Opis

Produkt
Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego mikropęknięcia.

– głęboka penetracja podłoża
– działa na lekko wilgotnych podłożach
– powłoka odporna na słabe kwasy i zasady
– zwiększa przyczepność podłoży

Zastosowanie
– gruntowanie podłoży betonowych pod wszelkiego
rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli
– wykonywanie samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego
– podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne

Stosowanie
– Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.
– Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.
– Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem dobrze wymieszać.
– Pierwszą warstwę Abizolu R nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy Abizolu R, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku.

Składowanie

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Można przechowywać w ujemnych temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przydatność do użycia – data produkcji i okres trwałości na opakowaniu.

Wskazówki bezpieczeństwa
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu lub przeczytać etykietę na opakowaniu.

Informacje dodatkowe

Waga 18 kg
Waga