CAPAROL Klej do styropianu CT190S

24.88  Worek

Masa klejowa, dostarczana w postaci suchej zaprawy mineralnej. Służy do mocowania materiałów termoizolacyjnych ze styropianu. Stanowi składnik Bezspoinowych Systemów Ociepleń CAPATECT.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Produkt
Masa klejowa, dostarczana w postaci suchej zaprawy mineralnej. Służy do mocowania materiałów termoizolacyjnych ze styropianu. Stanowi składnik Bezspoinowych Systemów Ociepleń CAPATECT.

Właściwości
– NRO w obrębie systemów ociepleń z płytami ze styropianu: Capatect EPS
– Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa
– Wysoce przepuszczalna dla pary wodnej.
– Długi czas gotowości do obróbki
– Dobra przyczepność do wszystkich podłoży mineralnych oraz materiału termoizolacyjnego
– Przyjazna dla środowiska
– Spoiwo mineralne z dodatkami uplastyczniającymi
– Wyważona kombinacja wypełniaczy kwarcowych i wapiennych
– Zawiera dodatki polepszające hydrofobowość, urabialność i przyczepność

Przygotowanie
Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5,5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym o niskich obrotach, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością wody. W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą.

Składowanie
W suchym miejscu, chroniąc przed wilgocią. Okres przechowywania do 12 miesięcy. Przechowywać jak produkty zawierające cement lub wapno. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu: 12 m-cy

Wskazówki bezpieczeństwa
Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu lub mgły. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawiera: cement portlandzki. Mokre zaprawy cementowe mają działanie / odczyn alkaliczny.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg