OPTIMAX Klej do siatki OK501

20.57  Worek

Uniwersalna zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych oraz wykonywania warstwy zbrojącej. Wzbogacona o włókna polipropylenowe o bardzo dobrej przyczepności do podłoży oraz płyt izolacyjnych. Stosowania w systemach Ociepleń OPTIMAX.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Produkt
OPTIMAX OK 500 jest szarą, wysokojakościową, wzbogaconą sztucznymi żywicami, fabrycznie przygotowaną zaprawą klejową do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu. Mineralny klej do płyt styropianowych OK 500 może być stosowany na zewnątrz i do wewnątrz. Można go stosować również jako klej do mocowania drobnowymiarowych elementów ozdobnych (bonie, gzymsy).

– Szybki przyrost wytrzymałości
– Długi czas pracy otwartej
– Duża przyczepność

Baza środków wiążących
Baza cementowo-mineralna, wzbogacona sztucznymi żywicami.

Stosowanie
Podłoże musi być mocne, czyste, suche i nośne. W przypadku starych podłoży dyspersyjnych lub ze sztucznych żywic należy sprawdzić jego wytrzymałość. Zawartość worka wymieszać z ok. 5 l czystej wody używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać, aż do powstania plastycznej konsystencji i pozostawić na ok. 5 min., po czym ponownie rozmieszać. Tak przygotowaną masę wykorzystać w ciągu 2 godzin. Pierwsza warstwa płyt termoizolacyjnych powinna się wspierać na profilu startowym. Klej nanosić na płyty styropianowe nakładając go na brzegi na całym obwodzie oraz w sześciu miejscach na środku płyty. Płytę docisnąć dużą pacą uderzając z wyczuciem w jej powierzchnię. Płyty styropianowe należy układać dokładnie, a ew. ubytki pomiędzy nimi wypełniać paskami styropianu. W żadnym wypadku nie można ich wypełniać klejem czy zaprawą zbrojącą. Kołkowanie można rozpocząć minimum 48 godzin od przyklejenia płyt, w zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża. Zaprawa OK 500 jest przeznaczona wyłącznie do przyklejania płyt styropianowych i nie można jej używać do mocowania wełny mineralnej lub zatapiania siatki zbrojącej. Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej.

Temperatura stosowania
Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +50C do +250C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu.

Zużycie
Do przyklejenia płyt izolacyjnych ok. 4 kg/m2. Z jednego worka po dodaniu odpowiedniej ilości wody uzyskamy ok. 17,5 litrów świeżej zaprawy. Na bazie podanego przeciętnego zużycia 1 worek wystarcza na ok. 6,5 m2.

Czyszczenie narzędzi
Wodą, natychmiast po użyciu.

Składowanie
Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy.

Wskazówki bezpieczeństwa
Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. Stosować odzież ochronną (rękawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skórą/oczami dokładnie przemyć wodą. W razie konieczności zgłosić się do lekarza.

Dalsze informacje
Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg