KRAUTOL Klej do siatki

Worek

Zaprawa klejowo-szpachlowa do klejenia termoizolacji i zatapiania siatki, Do nakładania ręcznego i maszynowego. Nadaje się do zastosowania w systemach Krautherm.

Opis

Produkt
Zaprawa klejowo-szpachlowa do klejenia termoizolacji i zatapiania siatki, Do nakładania ręcznego i maszynowego. Nadaje się do zastosowania w systemach Krautherm.

– Klasa ochrony przeciwpożarowej: niepalna lub NRO w zależności od systemu ETICS
– Hydrofobowa zgodnie z normą DIN V 18 550
– Paroprzepuszczalna
– Długi czas przydatności po rozrobieniu
– Duża stabilność (nie spływa)
– Ekologiczna
– Zawiera dodatki ułatwiające aplikację
– Zoptymalizowana kombinacja wypełniaczy
– Spoiwo mineralne na bazie cementu z dodatkami polepszającym przyczepność
– Zbilansowana mieszanka kwarcu i kalcytu
– Zawiera mikro-włókna

Przygotowanie
Zaprawa może być nakładana ręcznie lub maszynowo. Do nakładania maszynowego można stosować wszystkie typy mieszalników przepływowych lub pomp śrubowych oraz agregaty do tynkowania maszynowego. W przypadku nakładania ręcznego zaprawę należy stopniowo rozcieńczać zimną, czystą wodą i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 5 minut i ponownie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć do gęstości roboczej, dodając niewielką ilość czystej wody. Zapotrzebowanie na wodę: około 5 – 6 l na opakowanie 25 kg. Czas przydatności do użycia zależy od warunków pogodowych: w przypadku ręcznego przygotowania materiału ok. 2 do 2,5 godziny; w przypadku nakładania mechanicznego maksymalnie 60 minut. Nie można mieszać z wodą materiału utwardzonego lub takiego, który już zaczął twardnieć. Taki materiał jest bezużyteczny.

Składowanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w którym panują temperatury dodatnie. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Gwarantowany okres redukcji chromu przy prawidłowym składowaniu 12 miesięcy. Czas magazynowania: ok. 1 rok w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach

Wskazówki bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo
Powoduje podrażnienie skóry. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Unikać wdychania pyłu / oparów / gazu / mgły / zawiesiny. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: przepłukiwać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe. Kontynuować płukanie. Jak najszybciej zgłosić się do lekarza. W razie wystąpienia podrażnień skóry lub wysypki: skontaktować się z lekarzem. Zanieczyszczone ubranie należy uprać przed ponownym użyciem.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg