ODRA OPOLE Cement budowlany CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R 25 kg

506.00  Tona

CEM II/B-V32,5 R jest cementem portlandzkim wieloskładnikowym, o klasie wytrzymałości 32,5 R według EN 197-1. Głównym składnikiem cementu CEM II/B-V 32,5 R jest klinkier portlandzki w ilości 65-79%, popiół lotny w ilości 21-35% oraz dodatek gipsu jako regulator czasu wiązania, w ilości 0-5%.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Produkt
– umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej oraz w długich okresach dojrzewania
– umiarkowane ciepło hydratacji
– dobra urabialność i plastyczność mieszanki betonowej
– optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej
– bardzo dobra przyczepność do podłoża (znaczne ograniczenie konieczności stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich skutkujące obniżeniem kosztów wytworzenia zaprawy)
– niski skurcz
– beton zwykły, towarowy wg PN-EN 206-1
– zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne: „murarskie i tynkarskie”
– beton na wielko- i drobnowymiarowe wyroby prefabrykowane
– „chudy” beton na podbudowy konstrukcji nośnych